Danh mục trái

Máy In Samsung

Máy In Samsung ML-2160/2165 tốc độ 20 trang/phút

Máy In Samsung ML-2160/2165 tốc độ 20 trang/phút
 • Chức năng tiêu chuẩn  In
 • Tốc độ in  20 trang A4/phút
 • Kết nối USB 2.0
 • Trữ lượng giấy  150 tờ
 • Tiêu chuẩn khổ giấy  Khổ giấy lớn nhất A4, nhỏ nhất A5
 • Định lượng giấy  60 ~ 163 g/m2

 

Máy In Samsung M-2020 tốc độ 20 trang/phút

Máy In Samsung M-2020 tốc độ 20 trang/phút
 • Chức năng tiêu chuẩn  In
 • Tốc độ in  20 trang A4/phút
 • Kết nối USB 2.0
 • Trữ lượng giấy  150 tờ
 • Tiêu chuẩn khổ giấy  Khổ giấy lớn nhất A4, nhỏ nhất A5
 • Định lượng giấy  60 ~ 163 g/m2

Máy In Samsung tốc độ 20 bản/phút ML-2165W

Máy In Samsung tốc độ 20 bản/phút ML-2165W
 • Chức năng tiêu chuẩn  In/In qua điện thoại/In wifi/ In nhanh NFC
 • Tốc độ in  20 trang A4/phút
 • Kết nối USB 2.0, Wifi, NFC
 • Trữ lượng giấy  150 tờ
 • Tiêu chuẩn khổ giấy  Khổ giấy lớn nhất A4, nhỏ nhất A5
 • Định lượng giấy  60 ~ 163 g/m2

Máy In Samsung tốc độ 20 trang/phút M-2022

Máy In Samsung tốc độ 20 trang/phút M-2022
 • Chức năng tiêu chuẩn  In
 • Tốc độ in  20 trang A4/phút
 • Kết nối USB 2.0
 • Trữ lượng giấy  150 tờ
 • Tiêu chuẩn khổ giấy  Khổ giấy lớn nhất A4, nhỏ nhất A5
 • Định lượng giấy  60 ~ 163 g/m2

Máy In Samsung M-2022W 20 bản/phút

Máy In Samsung M-2022W 20 bản/phút
 • Chức năng tiêu chuẩn  In / In điện thoại / Wifi / NFC
 • Tốc độ in  20 trang A4/phút
 • Kết nối USB 2.0, Wifi, NFC
 • Trữ lượng giấy  150 tờ
 • Tiêu chuẩn khổ giấy  Khổ giấy lớn nhất A4, nhỏ nhất A5
 • Định lượng giấy  60 ~ 163 g/m2

Máy In Samsung tốc độ 26 trang/phút M-2620

Máy In Samsung tốc độ 26 trang/phút M-2620
 • Chức năng tiêu chuẩn  In
 • Tốc độ in  26 trang A4/phút
 • Kết nối USB 2.0
 • Trữ lượng giấy  150 tờ
 • Tiêu chuẩn khổ giấy  Khổ giấy lớn nhất A4, nhỏ nhất A5
 • Định lượng giấy  60 ~ 163 g/m2

© Bản quyền 2005-2016 thuộc về samsungcopiers.vn